DI

Fagligt stærk klimarådgiver til ambitiøst klimaprogram for danske produktionsvirksomheder

Drømmer du om at få indflydelse på danske virksomheders klimarejse? Og vil du være med til at skabe grundlaget for en reel bevægelse indenfor grøn omstilling i alle danske produktionsvirksomheder? Så læs videre.

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et ambitiøst program, der er sat i verden for at sikre, at alle danske produktionsvirksomheder inden udgangen af 2025 får mulighed for, at styrke deres konkurrenceevne ved at få et overblik over egen CO2-udledning og CO2-reduktionsmuligheder. Vi søger en kollega til at indgå i et fagligt stærkt team af klimarådgivere og kommunikationsfolk, der i samarbejde med eksterne partnere skal realisere programmet gennem rådgivning, læringsforløb og netværksaktiviteter.

Danske virksomheder oplever i stigende grad, at der stilles krav til viden, dokumentation og reduktion af CO2-udledninger. For at understøtte særligt de danske SMV’er i dét arbejde, er der behov for udvikling af relevante værktøjer og viden med henblik på opkvalificering indenfor klimadagsordenen generelt og CO2-beregning specifikt. Målet med forløbet, som vi tilbyder virksomhederne er, at de selv kan lave et overordnet CO2-regnskab på virksomhedsniveau – udarbejdet med afsæt i Greenhouse Gas Protokollen, der kategoriserer CO2-udledninger i hhv. scope 1, 2 og 3 – samt gå i dialog med både kunder og underleverandører om deres indsats.  

DI har allerede understøttet virksomheders klimarejse gennem bl.a. projektet Klimaklar SMV, hvor 50 virksomheder har fået kortlagt deres klimaaftryk, fået anbefalinger til reduktionstiltag og rådgivning om  kommunikation af klimaindsatser. Med en bevilling på 40 millioner fra Industriens Fond i ryggen skal vi bygge videre på den viden, og skalere indsatsen til at støtte alle 8500 danske produktionsvirksomheder, og vi søger derfor endnu en klimarådgiver til Klimaklar Produktionsvirksomheds-teamet i DI.

Som klimarådgiver i DI kommer du bl.a. til at:

 • Rådgive virksomheder indenfor CO2-beregning, klimastrategier, reduktionsmuligheder, målsætninger (blandt andet jf. Science-Based Targets initiativet) mm.
 • Bidrage med viden og best-practise indenfor feltet, både til de deltagende virksomheder i Klimaklar Programmet og internt i DI, hvor klima er højt på dagsordenen på tværs af alle brancher.
 • Facilitere webinarer og netværk med kollektiv klimarådgivning for danske SMV’er og arbejde tæt med ekstern rådgivere. 
 • Udvikle værktøjer, vejledninger og anden bistand målrettet SMV’er.
 • Få et bredt kendskab og kontaktflade til danske produktionsvirksomheder og relevante aktører indenfor klimadagsordenen.
 • Samarbejde med programmets strategiske samarbejdspartnere, der bl.a. tæller Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder, UN Global Compact Network Denmark, Erhvervsstyrelsen, mm., samt Industriens Fond, der er programpartner sammen med DI.
 • Få din gang i et skønt hus, med dygtige kolleger og en uformel, men ambitiøs tilgang til arbejdet.

Om dig:
Overordnet interesserer du dig for klimadagsordnen og følger med i den løbende udvikling af relevant metode, praksis og lovgivning. Det er væsentligt, at du er fagligt stærkt funderet, analytisk, struktureret og nysgerrig og god til at samarbejde på tværs af fagligheder.   

Du har:

 • En videregående uddannelse som civilingeniør, cand.scient. eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau.
 • Mindst 3 års relevant erfaring fra arbejde i industrien eller konsulentbranchen indenfor klima og den grønne omstilling.
 • Solidt kendskab til Greenhouse Gas Protokollen, Science-Based Targets initiativet og andre internationalt anerkendte metoder, valideringer og certificeringer indenfor klimadagsordnen, enten fra rådgivning af virksomheder i deres arbejde med CO2-regnskaber eller i udarbejdelsen af CO2-regnskab internt i en virksomhed – og meget gerne erfaring med at udarbejde reduktionsmålsætninger ift. Science-Based Targets.
 • Erfaring med at kommunikere forståeligt - og på dansk - med såvel nye som erfarne SMV’er om GHG-protokollen, CO2-måling og dokumentation, mm, og lyst til at facilitere møder og netværk om disse temaer på tværs af produktions-Danmark.
 • Lyst til at arbejde i et dedikeret team på 7 personer, med stor berøringsflade både i DI og blandt virksomheder i hele Danmark. 

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte programleder Line Gry Knudsen, på lgrk@di.dk eller telefon 2515 0127.

Vi kalder løbende til samtale og ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt, så send din ansøgning allerede i dag. Vi glæder os, til at høre fra dig!

 

Del på:

Region:

 • Region Hovedstaden

Jobtype:

Fast

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

11-10-2022

Hjemmeside:

http://www.di.dk

Kontoradresse:

H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V